I IMPAQ tror vi på, at en sund og modig kultur er det bærende i enhver sund organisation.

Langt de fleste organisationer har strategier for it, økonomi, kompetenceudvikling og HR.

Vi ved fra både teori og praksis, at kultur trumfer strategi og struktur ved enhver lejlighed, men hvor mange organisationer har reelt en strategi for kulturudvikling?

Der er brug for, at vi tager kultur alvorligt. Vi skal gøre mere end blot at smalltalke om, at ”det nok også ligger i vores kultur”, når vi støder på udfordringer, og så i øvrigt ile videre til et møde om alle driftsproblemerne.

pic

Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden til at skabe sunde kulturer præget af læring og næring, der – som en følgeeffekt – også vil skabe grundlaget for en større værdiskabelse.

Kulturen bør være selve strategien.

Vi tror på, at enhver organisationsforandring skal forankres i toppen af organisationen.

Derfor tror vi på, at det også er her, det er vigtigst at sætte ind først, når man vil skabe effektive og bæredygtige resultater.

Se også mere under Lederteam- og teamudvikling.

Vi kan eksempelvis hjælpe jer med:

Herudover kan vi også hjælpe jer med:

  • Organisatoriske strukturforandringer
  • Fusioner, virksomheds- og afdelingssammenlægninger
  • Større forandringsprocesser
  • Proceskonsultation