I IMPAQ har vi flere konkrete redskaber, som vi benytter i vores arbejde med ledere, organisationer og konsulenter.

Få mere information om vores konkrete ydelser på siden her og læs om, hvordan vi kan hjælpe dig og din organisation med jeres udviklingsarbejde, drømme og ambitioner.

pic

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø

I IMPAQ tror vi på, at trivslen og det psykiske miljø er afgørende for at skabe sunde og succesfulde organisationer. Vi brænder for at skabe bæredygtige arbejdspladser.

Se ydelse

pic

Lederteam- og teamudvikling

Et lederteam er for en organisation, hvad et hjerte er for en menneskekrop. Hjertets sundhed og styrke har afgørende betydning for resten af kroppens evne til at fungere optimalt.

Se ydelse

pic

Rekruttering

I IMPAQ har vi udviklet et rekrutteringskoncept, fordi vores praksiserfaringer kombineret med forskning, med alt tydelighed viser hvor afgørende det er at rekrutteringsprocesser drives professionelt.

Se ydelse

pic

Konsulentudvikling

Konsulentmæssigt mod er i vores øjne en overset kompetence. Hvis vi skal lykkedes med at skabe reelle forandringer og udvikling i organisationer, kræver vores arbejde af os, at vi tør gøre det nødvendige.

Se ydelse

pic

Lederudvikling

Der er en kæmpe kløft mellem lederes og medarbejderes opfattelse af kvaliteten af den ledelse der udøves, lige som der er en kæmpe kløft mellem de ressourcer der bruges på uddannelse af ledere og den effekt vi får ud af dette.

Se ydelse

pic

Organisations- og kulturudvikling

Langt de fleste organisationer har strategier for it, økonomi, kompetence udvikling, HR og så videre.

Se ydelse