I IMPAQ ønsker vi at bidrage til at udvikle modige ledere, som tør træffe svære beslutninger og være tro mod det, de og organisationen står for.

Ledelse er ingen nem disciplin, og selvom ledere i dag generelt er veluddannede, så oplever vi en massiv kløft imellem hvad ledere ved om ledelse og hvad de gør i praksis.

Det svære i ledelse er ikke det teoretiske, men det praktiske.

Og vores arbejde med ledere på masteruddannelser og ude i organisationerne gennem nu 15 år, viser os at modig ledelse er altafgørende for, om ledere faktisk gør det, de godt ved, bør gøres.

pic

Og der er god grund til at arbejde med lederudvikling.

Mange undersøgelser viser nemlig, at der er stor forskel på, hvordan hhv. ledere og medarbejdere opfatter kvaliteten af den ledelse der udøves:

6 ud af 10 mener, at der er for mange dårlige ledere i DK.

8 ud af 10 har haft en leder, som de ikke mener, burde være leder – heraf mener 70%, at vedkommende skulle have frataget retten til at lede.

Herudover ved vi, at konsekvenserne af dårlig ledelse manifesterer sig i højt sygefravær, mindre produktivitet, dårligere bundlinje, mindre kreativitet, stress, lav loyalitet, lavt engagement og dårligt arbejdsmiljø.

Samfundet har brugt 800 millioner kroner på at uddanne offentlige ledere i årene fra 2008 – 2015, men desværre med meget begrænset effekt (1Videncenter for god arbejdslyst. (2018). Når ledelse skaber arbejdslyst. (2Ledere er uddannet for 800 mio men: Lederuddannelse skal have rod i praksis)

I IMPAQ tror vi på, at lederudvikling skal have direkte greb i den konkrete og levede praksis hos den respektive leder.

Derfor arbejder vi målrettet med at udvikle lederens personlige lederskab og ledelsesmæssige mod.

Nogle gange arbejder vi med udgangspunkt i ledermålinger eller -tests og ofte arbejder vi med konkrete udviklingsmål for den enkelte leder, som trænes i lederens hverdag.

Vi kan naturligvis også hjælpe, når der er behov for sparring på konkrete episoder eller udfordringer, eller hvis man som leder har brug for at arbejde med sit arbejdslivs bæredygtighed.

Vi kan eksempelvis hjælpe jer med:

alt