LVI-360 Redskabet måler lederens svagheder, styrker og overgjorte styrker

LVI-360 er et banebrydende ledelsesudviklingsværktøj der måler direkte på lederens adfærd – og herunder indfanger overgjorte styrker.

Versatil ledelse – udvikling af balanceret ledelse

Ledelsesopgaverne bliver stadigt mere komplekse og hastigheden stadigt højere for beslutningstageren.

Versatil ledelse handler om at sikre produktivitet og trivsel ved at finde den rette balance mellem strategisk-operationel ledelse (hvad der ledes), kombineret med den rette balance mellem dirigerende – understøttende ledelse (hvordan der ledes).

Lederens Versatilitets Indeks

LVI-360 er et banebrydende 360 graders udviklingsredskab. Som det eneste redskab på markedet måler LVI-360 lederens svagheder, styrker og overgjorte styrker.

Redskabet måler lederens adfærd – ikke lederens personlighed – baseret på feedback fra lederens over-, under-, og sideordnede.

LVI-360 introducerer en revolutionerende ny skala, som går fra “det lederen gør for lidt” (svaghed), over “det lederen gør rigtig godt” (styrke) til “det lederen gør for meget” (overgjort og dermed ineffektiv styrke).

Det er slut med at skulle gætte i tolkningen af målingen. Med LVI skalaen anviser feedbacken direkte hvor lederen kan udvikle sig for at blive mere effektiv.

Definition: “Versatilitet er evnen til at læse og respondere på skiftende vilkår med et fuldt ledelsesrepertoire; evnen til ubesværet at benytte modsatrettede tilgange til ledelse, uden at være begrænset af personlig præference for én bestemt ledelsesstil og uden fordomme for den modsatte ledelsesstil.”
(Kaplan & Kaiser, 2003)

LVI-360 måler lederens strategiske evne til at forberede sin organisation fordelagtigt til fremtiden og samtidigt at skabe resultater på kort sigt.

Samtidigt måler LVI-360, om lederen vinder eller taber medarbejdernes engagement i sin dosering af hhv. dirigerende og understøttende ledelse.

LVI 360 versatilitets indeks – forskningsresultater

  • Versatil ledelse redegør som enkeltstående faktor for 50% af, hvad der adskiller de mest effektive ledere fra de mindst effektive ledere.
  • I en analyse af over 11.000 senior managers kunne kun 9% betegnes som versatile – dvs. at de bruger de komplementære kompetencer effektivt.
  • 97% af alle ledere som måles til at overgøre dirigerende ledelse, måles samtidig til at være for lidt understøttende i deres ledelsesstil
  • 86% af alle ledere som er for operationelle i deres ledelse, viser sig samtidig at være for lidt strategiske i deres ledelse
  • Overforbrug af en styrke ødelægger ikke kun styrken, men resulterer i endnu en svaghed, nemlig at de komplementære styrker ignoreres
  • Lederes største styrker kan blive til svagheder, hvis de overgøres.

Produkt og Proces – det får du som leder:

– En præcis og detaljeret 25 siders rapport som pin pointer dine største
styrker samt dine oplevede mangler og overgjorte styrker både
kvantitativt og kvalitativt

– En præcis og detaljeret angivelse af dine over, side- og underordnedes
oplevelse af din lederadfærd både kvantitativt og kvalitativt

– Et brugbart og let omsætteligt indblik i, hvor du kan skrue op og ned for
din ledelsesadfærd, samt hvor du skal vedblive at handle som du gør

– Præcis og detaljeret angivelse af oplevelsen af din effektivitet som leder

– Kvalitativ feedback på, hvad andre ser som dine muligheder for at blive
endnu mere effektiv

– 2 timers feedback med certificeret bruger af LVI360

– LVI360 er et elektronisk survey. Besvarelsen tager ca. 25 minutter.

LVI-360 giver dig et billede af hvordan andre oplever din ledelsesstil – og hvor du med fordel kan skrue op eller ned. Du modtager sparring af vores erhvervspsykologer, som alle er certificerede i LVI-360.

Sammen skræddersyr vi en proces samt handlingsplan, som ud fra din profil målrettes særligt udvalgte indsatsområder.

pic

I IMPAQ brænder vi for

– Vi tror på at organisationers evne til at lykkes afhænger af modigt samarbejde,
modige team og modige individer præget af åbenhed og selvværd.

– Vi tror på at kultur i organisationer er altafgørende ift. organisationens evne
til at gro og præstere.

– Vi brænder for at udvikle organisationer igennem udvikling af modige
ledere, team og medarbejdere.

– Vores vision er at øge graden af psykologisk sikkerhed og mod i organisationer, og minimere tendensen til ”impression management”– at man spilder tid og ressourcer på at skjule sine svagheder, usikkerheder, tvivl og fejl.

Download siden som PDF her

Teori og værktøjer:

Samlerapport teori