Spænder jeres arbejdsmiljø ben for jeres udvikling?

I IMPAQ tror vi på, at trivslen og det psykiske arbejdsmiljø er afgørende for at skabe sunde og succesfulde organisationer.

Vi rådgiver og hjælper organisationer og ledere med at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor både individet og arbejdspladsen kan blomstre og udvikles.

Vi tager afsæt i forskningsbaserede tilgange og vores mangeårige praksiserfaringer.

Vores overbevisning er, at quickfixes og enkelte trivselskurser sjældent kan skabe vedvarende ændringer.

Vi arbejder derfor målrettet med at skabe langsigtede  og bæredygtige indsatser, og vi går langt for at sikre, at vores tiltag altid er tilpasset jeres behov og situation. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan I kan arbejde med jeres arbejdsmiljø, er du velkommen til at kontakte os og høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe et stærkt fundament på jeres arbejdsplads.

Kontakt os

alt

Vi er altid optagede af at tilpasse vores ydelser helt ud fra jeres behov og derfor kan trivsels- og udviklingsforløb se meget forskellige ud. Herunder er nogle eksempler på, hvad vi kan hjælpe jer med som led i disse forløb:

  • Processer som opfølgning på trivselsmålinger/lederevalueringer
  • Kulturudviklingsprocesser
  • Psykisk APV / MTU
  • Medarbejder Udviklings Samtaler (MUS)
  • Stresscoaching
  • Konflikthåndtering
  • Gruppesupervision

Strategisk ledelse af trivsel og det psykiske arbejdsmiljø

Der er mange faktorer, der kan påvirke karakteren af arbejdsmiljøet. Vores praksiserfaring og forskning viser os dog, at særligt lederen spiller en helt afgørende rolle og dermed er en afgørende brik i at skabe forbedring.

Ledelsen er kernen i en organisations kultur lidt ligesom hjertet, der pumper blod ud i resten af kroppen – og derfor er det oftest meningsgivende at starte med ledelsen.

Som ledelse er I de største kulturbærere og rollemodeller, og I kan ubevidst være med til at skabe eller styrke en kultur og derfor et arbejdsmiljø, som spænder ben for jeres mål og ambitioner. Det kan også være, at strukturerne omkring arbejdspladsen skal have et tjek, og her er det nødvendigt, at ledelsen inddrages i hele processen.

Det kan være en svær proces at skulle i gang med, da det kræver, at I tør kigge indad og tør være undersøgende på, hvordan I som mennesker kan og bør udvikle jer for at skabe de bedste forudsætninger for resten af jeres organisation.

Det er det, vi kalder modig ledelse. Se bogen Modig Ledelse her.

I IMPAQ kan vi hjælpe jer med at undersøge forholdene og efterfølgende lægge en strategisk plan for, hvordan I implementerer gode og robuste ændringer, der stemmer overens med jeres vision og retning.

Ligeledes vil vi bestå med rådgivning og hjælp til, hvordan I kan arbejde med jer selv som ledere og ledelsesteam og derved blive i stand til at bære den nødvendige udvikling, som jeres arbejdsplads kalder på.