Som konsulent arbejder du med dine kunders udvikling – men fokuserer du egentlig nok på din egen?

I IMPAQ tror vi på, at selvudvikling og modig selvledelse er kernen i arbejdet som konsulent, og derfor er det helt afgørende at turde kigge indad. 

Vi oplever, at de fleste konsulenter er både veluddannede og belæste, men vi tror på, at enhver konsulents vigtigste redskab er konsulenten selv. 

Alligevel ser vi alt for tit, at konsulenter glemmer eller er bange for at stille skarpt på dem selv.

Dermed går de glip af både øget selvindsigt og øget mulighed til at hjælpe kunden, der hvor det virkelig er nødvendigt. 

I IMPAQ arbejder vi alle metodisk og strategisk med vores udvikling som konsulenter, og vi forstår vigtigheden af at turde at se indad.

Derfor tilbyder vi både individuel- og gruppesupervision til både nye og mere erfarne konsulenter, hvor vi sigter mod at øge deres indblik i, hvad der henholdsvis driver og bremser dem i deres arbejde.

pic

Vi har i mange år superviseret andre konsulenter, herunder erhvervspsykologer, PPR-psykologer. HR-konsulenter samt interne og eksterne konsulenter. Er du konsulent og ønsker udvikling, eller er du en del af et udviklingsminded team af konsulenter, kan vi også hjælpe jer.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig og jer med at stille skarpt på jeres udvikling, og vi kan sammen tilrettelægge et forløb, der er tilpasset jeres ønsker og behov.

Kontakt os

Hvordan kan et konsulentforløb se ud?

Vi tilpasser altid vores indsats til dine/jeres behov og ønsker, og derfor kan konsulentudviklingsforløb se meget forskellige ud. Herunder er nogle eksempler på, hvad vores indsatser kan bestå af.

Supervision

Supervisionsforløb tager altid udgangspunkt i konsulentens aktuelle situation, ønsker og behov. Disse supervisionsforløb kan både udføres i grupper af konsulenter, der arbejder sammen og ønsker gruppesupervision, men kan også sammensættes af konsulenter med forskellige baggrunde for at fremme læring på tværs.

Supervision kan eksempelvis tilrettelægges sådan, at gruppen mødes hos IMPAQ fire gange i løbet af seks måneder med en fast supervisor, men det kan også se anderledes ud alt efter behov og målsætning. For at sikre så helhedsorienteret og bæredygtig en indsats som muligt består forløbene typisk af en blanding af teori, coaching, supervision og aktionslæring.

Coaching

Coaching omhandler individuelle samtaler med en af IMPAQs konsulenter, hvor vi særligt dykker ned i dine individuelle styrker og skyggesider.
Vi starter altid coaching op med at sætte mål for din udvikling i forløbet og sammen dykke ned i det, som du finder særlig centralt.

Vi stiller os sammen nysgerrige over for dine typiske handlingsmønstre og prøver at udfordre din automatpilot for at se, om du nogle gange lader dig uhensigtsmæssigt styre af dine følelser. Sammen arbejder vi på at finde måder at blive opmærksomme på disse mønstre og blive klogere på, hvordan du kan bryde dem.

Coachingen består af en blanding af samtaler, teori og aktionslæring. Vi tilstræber altid at tilpasse vores forløb på dine behov og mål, og dermed kan vores coachingforløb se meget forskellige ud. En typisk model er, at vi henover et år har samtaler hver sjette til ottende uge. En alternativ model kan være, at vi aftaler et forløb af fem til seks gange to-timers coachingsamtaler hen over en periode, der er tilpasser din målsætning.

Udvikling af konsulentgrupper – Konsulentgruppen i fokus

Som en del af vores ydelser og i forlængelse af vores supervisionsydelse tilbyder vi også gruppeforløb særlig tiltænkt grupper af konsulenter. Disse forløb har to primære fokuspunkter: Den individuelle konsulents udvikling og gruppens samarbejde og understøttelse af hinanden.

Et eksempel på, hvordan et konsulentgruppeforløb kan se ud, er en række enkeltstående udviklingsdage med gruppen, hvor vi sammen fordyber os i konsulentrollen gennem oplæg, øvelser og dialog.

Vi arbejder særligt på at kortlægge den enkeltes styrker og faldgruber i konsulentrollen og bryde med uhensigtsmæssige adfærdsmønstre med formålet om at fremme modig konsulentadfærd.

Sideløbende fokuserer vi på gruppens evne til at samarbejde og understøtte hinandens udvikling bedst muligt (herunder med fokus på psykologisk sikkerhed, feedback, læringsfællesskaber, teamadfærd og lignende teoretiske afsæt).

Den Modige AdfærdsProfil (MAP)

Den Modige AdfærdsProfil (MAP) er en test udviklet af IMPAQ. Testen måler, hvorvidt en konsulent agerer overvejende frygtsomt eller overvejende modigt på en række adfærdsorienterede parametre.

Vi tester denne adfærd, da den tager udgangspunkt i konsulentens behov for at være henholdsvis afholdt, kompetent eller betydningsfuld. Testen undersøger således, om nogle af disse menneskelige behov er ubalancerede og derfor kan resultere i, at konsulentens lader sig styre af ubevidste behov og frygt.

Testen kan – som alle andre tests – selvsagt ikke stå alene, men den kan give et udgangspunkt for de udviklingssamtaler, som vi senere kan dykke ned i.

Konsulentudvikling – Hvorfor er det så svært at kigge indad?

Som mennesker har vi alle en rygsæk med os, som gør os til den, vi er – både vores styrker og vores skyggesider. I mange tilfælde har vi lært at bruge vores styrker hensigtsmæssigt, men særligt i relationelle opgaver – som der især er tale om inden for konsulentens kerneopgave – kan vi ubevidst blive styret af vores skyggesider og frygt.

Når vi ubevidst i samarbejdet med kunden agerer på måder, der er frygt- eller følelsesbetinget, formår vi ikke altid at løse opgaven mest hensigtsmæssigt, og frarøver således kunden den bedste rådgivning.

I IMPAQ anser vi det at turde at se indad og arbejde med vores rygsæk som en del af vores professionelle ansvar som konsulenter – og det kan være rigtig svært at gøre alene. For som vi netop er klar over, spiller vores skyggesider og frygt særligt ind på det ubevidste plan, og det kan derfor være svært selv at gennemskue, hvordan vi kan arbejde med disse dele af os selv.

pic

Derfor kan gruppesupervision eller samtaler være et passende værktøj til at identificere områder af os selv, hvor vi uhensigtsmæssigt kommer til at lade os styre af vores frygt.

En måde, du selv kan starte med at se indad, er at tage et kig på vores bog Den Modige Konsulent, som du også kan finde herunder.

Bogen stiller skarpt på, hvilke frygter vi som mennesker kan styres af, og hvordan det påvirker vores ageren som konsulenter.

pic

Den modige konsulent

Hvordan du forvalter din frygt, forløser dit potentiale og styrker samarbejdet med dine kunder.

Køb bog