Moderne arbejdspladser er komplekse, og der er behov for at bearbejde og dele informationer på kryds og tværs af afdelinger.

Derfor er et godt samarbejde internt i, og mellem, afdelinger er afgørende.

Samarbejdet kører imidlertid ikke altid lige let eller naturligt, og her oplever vi, at det kan være nyttigt at arbejde målrettet med Relationel Koordinering. 

”Relationel koordinering er (med afsæt i din faglige funktion) at kommunikere og handle med henblik på at integrere egen opgaveløsning ind i den fælles opgaveløsning.” (Jody Gittel 2012).

Når vi arbejder med Relational Koordinering fokuserer vi specifikt på at tydeliggøre den fælles forståelse af kerneopgaven og de respektive professioner/afdelingers bidrag dertil, ligesom vi arbejder med samarbejdet og kommunikationen på arbejdspladsen.