Kultur opfattes af mange som noget ”fluffy” noget, som det kan være svært at arbejde strategisk med.

Samtidig ved vi, at det er helt afgørende at arbejde målrettet med kulturen for at skabe sunde organisationer og virksomheder.

I IMPAQ har vi derfor udviklet et redskab – QulturTesten, som giver indblik i en organisations drivende kræfter.

Med en konkret og handlingsorienteret analyse af kulturen i hånden, kan man i langt højere grad målrette sine indsatsområder i en både bæredygtig og effektiv retning.

Læs mere om QulturTesten.

Mange virksomheder og organisationer ønsker specifikt at arbejde med deres læringskultur. 

Med en stærk læringskultur opnår man nemlig det, som mange organisationer skal lykkes med i dag; at skabe en kultur, hvor vi tilpasser os forandringer i morgen, hurtigere og mere effektivt end vi gjorde i dag.

Med en stærk læringskultur sikrer man, at alle ansatte hele tiden udviser læringsadfærd, fx stiller spørgsmål, søger feedback, eksperimenterer, reflekterer over de resultater de skaber, og ikke mindst diskuterer fejl og uventede konsekvenser af deres måder at løse deres opgaver på.

I IMPAQ har vi derfor udviklet endnu er redskab – LæringsQulturProfilen, som måler specifikt på læringskulturen i organisationen.

Læs mere om LæringsQulturProfilen.