Culture eats strategy for breakfast

Der tales meget om kultur i alle organisationer. Men det er de færreste der har greb om hvad kultur er, og hvordan den virker i organisationen.

Vi har udviklet et redskab – QulturTesten, som giver dig indblik i din organisations drivende kræfter.

Kultur fakta

“Culture eats strategy for breakfast”

1. Ifølge Edgar Schein, en af verdens førende kulturforskere, stammer 90% af det som driver organisatorisk adfærd fra kulturen. Det er desuden velkendt fra forskningen, at ca. 2/3 af alle forandringsprocesser mislykkes, og at kulturen ofte kan være det som spænder ben.

2. De fleste organisationer har svært ved at skabe sammenhæng og synergi mellem strategi og kultur.

3. En undersøgelse fra 2016 viser at mange ledere oplever at det kan være svært at skabe vedvarende kulturforandringer og arbejde målrettet og systematisk med kultur. (https://www.lederweb.dk/forandringsrapport)

4. De fleste organisationer mangler værktøjer til at måle og indfange deres kultur, så de kan arbejde målrettet og systematisk med kulturforandring.

5. Mange organisationer har svært ved at få skabt en konstruktiv dialog omkring kultur, fordi de mangler en fælles forståelses-ramme.

Mind the gap

I mange organisationer er der en kløft mellem de normer og værdier, der er ønskelige og de handlinger og den adfærd, der reelt udspiller sig – the cultural gap.

QulturTesten er et simpelt og banebrydende værktøj, der giver jer værdifuld information om, hvilken kulturtype der er dominerende i din organisation, om der er overensstemmelse mellem jeres grundlæggende værdier og daglige praksis, hvor jeres udviklings- potentiale ligger, samt hvor stærk den eksisterende kultur er på din arbejdsplads.

QulturTesten bygger på mange års forskning, i hvad der kendetegner succesfulde organisationskulturer, og er derfor det helt rigtige værktøj, hvis du ønsker at arbejde mere systematisk og målrettet med at skabe positive og vedvarende kulturforandringer.

Klanen:

Er orienteret mod fælleskabet, det enkelte individ og menneskelig udvikling. Tillid, loyalitet og teamwork er nøgleord i Klanen. Ledelsen i Klanen faciliterer, vejleder og guider deres ansatte.

Adhokratiet:

Er orienteret mod vækst, kreativitet og nyskabelse. Selvstændighed, fleksibilitet og regelfrihed er nøgleord i Adhokratiet. Ledelsen i Adhokratiet er innovativ, riskovillig og fremtidsorienteret.

Hierarkiet:

Bygger på de klassiske egenskaber ved bureaukratiet i.e. regler, procedurer, hierarki, formalisering, rutinisering, stabilitet og forudsigelighed. Ledelsen i Hierarkiet organiserer, koordinerer og kontrollerer.

Markedet:

Er resultatorienteret, konkurrenceminded og kæmper hele tiden for at vinde nye kunder og/eller markedsandele. Ledelsen i Markedet er kompetitiv, resultatfikseret og stiller store krav til deres ansatte.

Vi hjælper jer på rette vej i kulturudviklingsprocessen

Ved hjælp af et simpelt spørgeskema gør QulturTesten det muligt, for dig, at få overblik over hvordan kulturen ser ud i din organisation.

I får en konkret og handlingsorienteret analyse af jeres kultur, så I lettere kan målrette jeres indsatsområder i en både bæredygtig og effektiv retning.

Vælger I at benytte QulturTesten får I en handlingsorienteret rapport med anbefalinger, samt individuelt tilpasset sparring og rådgivning af IMPAQ’s erhvervspsykologer.

pic pic

I IMPAQ brænder vi for

– Vi tror på at organisationers evne til at lykkes afhænger af modigt samarbejde, modige team og modige individer præget af åbenhed og selvværd.

– Vi tror på at kultur i organisationer er altafgørende ift. organisationens evne til at gro og præstere.

– Vi brænder for at udvikle organisationer igennem udvikling af modige ledere, team og medarbejdere.

– Vores vision er at øge graden af psykologisk sikkerhed og mod i organisationer, og minimere tendensen til ”impression management”– at man spilder tid og ressourcer på at skjule sine svagheder, usikkerheder, tvivl og fejl.

Download siden som PDF her