De mest adaptive organisationer idag, ser det som deres strategiske kerne at skabe en kultur hvor alle ansattes potentiale forløses

I har sikkert en strategi for mange ting, men har I en strategi for det stærkeste fænomen i jeres organisation – jeres læringskultur?

Culture eats strategy

Kultur menes at udgøre op mod 90% af al den adfærd, der foregår i en organisation. Men langt de færreste organisationer har i dag en bevidst og strategisk tilgang til det at arbejde med deres kultur. I stedet har mange organisationer en tendens til at lade sig fange i en usund præstationskultur, som dræner ressourcer og forhindrer, at vores strategier kan realiseres:

”I organisationer i dag har vi stort set alle et bijob, som ingen betaler os for […]. Vi bruger tid og energi på at skjule vores svagheder, påvirke andres opfattelser af os, fremhæve vores positive sider, spille spil, skjule vores usikkerheder, skjule vores fejl, skjule vores begrænsninger. Skjule.” – Kegan & Lahey

En læringskultur er menneskelig og organisatorisk udvikling

”Der er intet større spild af ressourcer i organisationer i dag, end den energi som bliver brugt på at skjule vores svagheder og skabe det positive billede, som vi ønsker andre skal have af os.” – Andy Fleming

Med en stærk læringskultur opnår man det, som mange organisationer skal lykkes med i dag, nemlig at skabe en kultur, hvor vi tilpasser os forandringer i morgen, hurtigere og mere effektivt end vi gjorde i dag. Med en stærk læringskultur sikrer man, at alle ansatte hele tiden udviser læringsadfærd, fx stiller spørgsmål, søger feedback, eksperimenterer, reflekterer over de resultater de skaber, og ikke mindst diskuterer fejl og uventede konsekvenser af deres måder at løse deres opgaver på.

Test fakta

– LQP består af 90 spørgsmål

– LQP kan både måle på teams og på hele organisationer

– LQP giver mulighed for benchmarke teams op imod hinanden

– LQP giver et klart billede af, hvor der er behov for at sætte ind i forhold til jeres læringskultur

– LQP måler både på “nu-scoren” og den “ønskede score”

Men for overhovedet at komme i gang med udvikling af sin læringskultur, kan det være afgørende først at afdække hvordan kulturen ser ud i dag:

LæringsQulturProfilen er et banebrydende kulturanalyseredskab udviklet af IMPAQ.

LæringsQulturProfilen er udviklet med inspiration fra den førende forskning i læringskultur blandt verdens stærkeste læringskulturer. Med udgangspunkt i denne forskning, måler LæringsQulturProfilen på tre parametre, som skal være tilstede i en læringskultur:

  • Jeres udviklingsideal. I hvilken udstrækning I har en stærk tro på, at alle kan udvikle sig, at det kan betale sig at bruge tid og kræfter på læring og udvikling, og at fejl og mangler er ressourcer, der skaber læring.
  • Jeres udviklingsfællesskab. I hvilken udstrækning alle føler sig som en del af et stærkt og trygt fællesskab, hvor det er muligt at udvise svaghed over for hinanden, og hvor der er plads til at have uoverensstemmelser og lærerige diskussioner med hinanden.
  • Jeres udviklingspraksis. I hvilken udstrækning I har nogle konkrete praksisser, der hjælper jer til at skabe udvikling både fagligt og personligt.

Forskningsresultater ved en læringskultur

Fordele ved en læringskultur har blandt andet vist sig at være:

– Øget profit, bedre innovation og større vækst end tilsvarende organisationer uden en læringskultur.

– Bedre fastholdelse af dygtige medarbejdere.

– Hurtigere forfremmelser.

– Mere konkurrencedygtige strukturer.

– Færre interne stridigheder.

– Mere effektiv fejlfinding.

– Bedre uddelegering.

– Øget ansvarlighed og troværdighed.

Vi hjælper jer på vejen mod en læringskultur

LæringsQulturProfilen kan give jer en konkret og handlingsorienteret analyse af både jeres nuværende og ønskede læringskultur. Med disse to scorer kan i mere speficikt målrette jeres indsatsområder i en bæredygtig og effektiv retning. Vælger I at benytte LæringsQulturProfilen får I en handlingsorienteret rapport med anbefalinger, samt individuelt tilpasset sparring og rådgivning af IMPAQ’s erhvervspsykologer.

I figuren og tabellerne ses et eksempel på, hvordan det samlede resultat for LæringsQulturProfilen kunne se ud.

pic pic pic

Download siden som PDF her