Dit team kan blive bedre

THE FIVE BEHAVIORS OF A COHESIVE TEAM™ er et spørgeskema-baseret læringskoncept, som hjælper organisationer med at bygge den sammenhængskraft der er så afgørende i velfungerende team.

Dit team kan blive bedre

Teamprofilen The Five Behaviors of a cohesive team giver jer en forståelse for, hvordan I som team vurderer jeres interne sammenhæng og hvor I ser jeres styrker og jeres udviklingsmuligheder, med udgangspunkt i hver af de fem centrale elementer i Patrick Lencioni’s teamadfærdsmodel; tillid, konflikt, commitment, ansvar og resultater.

Værktøjet hjælper, understøttet af Everything DiSC®, deltagerne til at forstå deres DiSC®-stil og det klarlægger samarbejdet i teamet. Det kræver hårdt arbejde at få alle teammedlemmers præferencer og adfærdsstile til at spille sammen i et produktivt og sammenhængende team, men udbyttet er stort – både for individet, teamet og organisationen.

Læs mere om ydelsen lederteam og teamudvikling her.

Teamsamarbejde er den mest uudnyttede konkurrencefordel

For at opnå denne fordel skal teamet:

  • Vise Tillid til hinanden
  • Engagere sig i Konflikter om holdninger
  • Committe sig til beslutninger
  • Holde hinanden Ansvarlige
  • Fokusere på at opnå fælles Resultater

pic

Hvad kan dette program?

Værktøjet hjælper teams til at forstå, hvordan de scorer på de centrale elementer i Five Behaviors-modellen: tillid, konflikt, commitment, ansvar og resultater. Hvert teammedlem vil også forstå sin egen og teammedlemmernes adfærdsstil baseret på DiSC®- modellen, samt forstå hvordan deres adfærdsstile bidrager til teamets overordnede succes.

Et produktivt og velfungerende team:

  • Træffer bedre og hurtigere beslutninger
  • Trækker på alle medlemmernes færdigheder og holdninger
  • Spilder ikke tid og energi på politik, uklarheder og destruktive konflikter
  • Skaber konkurrencemæssige fordele
  • Har det sjovere!

Programmet indeholder:

→ Spørgeramme: 3 sæt spørgsmål – en fuld adaptiv version af Everything DiSC®, teamundersøgelse og spørgsmål om teamkulturen

→ Individuelle profiler, rapporter over teamets fremskridt og en-til-ensammenligningsrapporter

→ Handouts til deltagerne og aktiviteter

Hos IMPAQ hjælper vi jer hele vejen igennem arbejdet med jeres teamproces. I modtager sparring af vores erhvervspsykologer, som alle er certificerede i The Five Behaviours of a Cohesive Team. Sammen skræddersyr vi en proces samt handlingsplan, som ud fra teamanalysen målrettes særligt udvalgte indsatsområder.

pic

I IMPAQ brænder vi for

– Vi tror på at organisationers evne til at lykkedes afhænger af modigt samarbejde, modige team og modige individer præget af åbenhed og selvværd.

– Vi tror på at kultur i organisationer er altafgørende ift. organisationes evne til at gro og præstere.

– Vi brænder for at udvikle organisationer igennem udvikling af modige ledere, team og medarbejdere.

– Vores vision er at øge graden af psykologisk sikkerhed og mod i organisationer, og minimere tendensen til “impression management” – at man spilder tid og ressourcer på at skjule sine svagheder, usikkerheder, tvivl og fejl.

Download siden som PDF her

Teori og værktøjer:

Samlerapport teori