Gå til artikler

Artiklen ‘Styrk dit mod som leder’ er udgivet i Væksthus for Ledelse d. 28. oktober 2016.

Dette er et uddrag af artiklen. Hele artiklen kan læses på Lederweb.dk.

Skribentinfo:

Morten Novrup Henriksen.

Erhvervspsykolog og specialist i arbejds- og organisationspsykologi hos IMPAQ

Frygt får ofte ledere til at undgå at udøve visionært lederskab, gå ind i konflikter, påtale dårlig kvalitet, sige sin mening i ledergruppen m.m. Frygt spænder derfor ofte ben for ledernes evne til at gøre det de burde gøre.

Der er en række konkrete ting som lederen frygter, herunder: 

At være upopulær

Frygten for at være upopulær fylder ofte hos lederen. Lederen kan gå forbi personalerummet og stemmerne sænker sig, hvilket får lederen til at krympe tæer. “Taler de bag min ryg?”. “Kan de ikke lide mig?”.

Alle mennesker har et behov for at føle sig hold af og betydningsfulde, dertil har de knyttet frygt for at blive afvist og ignoreret. En stor frygt for at blive afvist kan påvirke din ledelse på en uheldig måde, hvor du ikke træffer nødvendige beslutninger i frygt for at blive skubbet væk.

Frygten for at blive upopulær får ledere til at gøre uhensigtsmæssige ting, set i et organisatorisk perspektiv. Et eksempel kan være at man sender en medarbejder på et spændende, men i et organisatorisk perspektiv, irrelevant kursus.

At virke magtsyg eller udvidende

En ledelsesmæssig tilgang hvor motivation, engagement, coaching og involvering har været i fokus, er den vej mange ledere er opfostret. Det er gode og vigtige aspekter af ledelsesgerningen, men det store fokus har skygget de sider der handler om at sætte retning, skære igennem, stille krav, udfordre og gå forrest. Mange ledere oplever derfor en frygt for at bedrive disse vigtige ledelsestile og frygter at virke magtsyge og tromlende.

Du skal lytte og forstå dine medarbejderes perspektiver som leder. Dine medarbejdere skal dog ikke sætte retningen for organisationen, det skal du.

Sådan får du modet til at lede uden frygt

Du skal ikke nødvendigvis læse mere ledelseslitteratur, for at blive en bedre leder. Du kan ikke læse dig til at være modig, du er nød til at træne dit mod som leder.

For at komme i gang med denne udvikling, kan du med fordel:

1. Bruge din ledergruppe til at drøfte ledelsesmæssigt mod, og til at give hinanden sparring på at agere modigt i jeres respektive ledelsesroller.

2. Tilrettelægge et læringsforløb, hvor du først sætter dig nogle konkrete udviklingsmål for, hvor du ønsker at udvikle dit mod. 

3. Opsøge feedback.

4. Træne din evne til at håndtere frygten.

5. Afdække dine ledelsesstile. 

Artiklen er baseret på bogen: “Frygtløs Ledelse- Håndtér din frygt, og styrk din autenticitet.

Læs hele artiklen på Lederweb her