Gå til artikler

Artiklen ‘Guide til effektive lederteam’ er udgivet i Væksthus for Ledelse d. 7. november 2014.

Dette er et uddrag af artiklen. Hele artiklen kan læses på  Lederweb.dk.

Skribentinfo:

Morten Novrup Henriksen
Erhvervspsykolog, specialist i arbejds- og organisationspsykologi hos IMPAQ

Thomas Lundby
Specialist i arbejds- og organisationspsykologi hos IMPAQ

Noget der kan gøre det svært for en leder at udstikke kursen for organisationen og sikre at den bliver fulgt, er kompleksiteten og forandringshastigheden. Med tværgående samarbejde i og mellem organisationer er dette nødvendigt. Eksempelvis på sygehuse, hvor samarbejdet mellem læger, forskere, sygeplejersker og radiologer m.m. er afgørende. Det kan også være skoler, hvor behovet for samarbejde mellem pædagoger og lærere er blevet større.

Effektive lederteam – Hvordan?

Professor i psykologi på Oslo Universitet, Henning Bang har lavet et metastudie, der samler store mængder enkeltundersøgelser, og kigger efter mønstre i dem. På baggrund af studierne har han udviklet en model, der indfanger de faktorer, der skal være til stede for at udvikle effektive lederteam.

Bang konkluderer, at effektive lederteam skaber resultater på tre områder:

1. Lederteamet træffer beslutninger og sætter en retning, der skaber værdi for organisationen

2. Lederteames måde at arbejde sammen på, øger teamets sammenhængskraft og samarbejdsevne.

3. Lederteamets måde at arbejde på, gør at den enkelte leder oplever at få noget ud af at være en del af teamet.

pic

Hvordan skabes et effektivt lederteam

Et effektivt lederteam skabes ved at fokusere på udvikling af de faktorer der fremgår i figuren, under “Forudsætninger og Processer”.

Forudsætningerne

Det handler om de forhold, der skal være på plads for at lederteamet kan arbejde effektivt. Fx. er det vigtigt at lederteamet har et fælles og klart billede af, hvad formålet er med teamet. Det giver en bedre styring af teamets aktiviteter at have en dialog om dette.

Det skal også være afklaret hvilke sager teamet skal arbejde med, og hvilke der ikke hører til teamet.

Processerne

Det handler om teamets måde at arbejde på, og om evnerne til at håndtere konflikter. Bl.a. ved at undgå politiske spil og ved at udvikle en høj dialogkvalitet.

Lederteamets møder kan blive dårlige, hvis deltagerne ikke er forberedt, der er for mange afsporinger, og måden at drøfte punkterne ikke er afstemt i forhold til formålet. Lederteamet skal hele tiden kunne reflektere over sin dialog, håndtering af uenigheder, konflikter, mødestyring m.m. Det gør at teamet undgår at konflikterne får lov at spænde ben for reelle drøftelser.

Hvordan kommer du i gang – 5 råd:

1. Enig om formål

Udvikl et klart fælles billede af lederteamets formål. Spørg hinanden som lederteam hvad i er sat i verden for, og hvilken funktion I har som team i organisationen.

2. Afklar jeres sager 

Efter der er skabt et klart og fælles billede i jeres formål og funktion som lederteam, skal I spørge jer selv hvilke sager der hører til på jeres teammøder og hvilke der ikke gør.

3. Definér den fælles success

Drøft med hinanden hvordan I sikrer understøttende omgivelser, hvordan I måles, på jeres individuelle og team præsentationer.

4. Læg en plan for jeres møder 

Hav fokus på at udvikle jeres møder. Udarbejd et årshjul af møder der sikrer at I lykkes med det I planlægger. Tydeliggør formålet med de sager I tager på møder inden I går i gang, så ved I hvorfor I drøfter emnet og hvad det skal munde ud i. Aftal hvilke møde teknikker der passer til de forskellige sager.

5. Kend hinanden i teamet

I kan starte med at lære hinanden at kende, for at udnytte forskelligheder i teamet, og få et overblik over hinandens styrker, bidrag og udviklingsområder.