Med det rigtige lederteam er der tjek på tingene. Samarbejdet vil fungere både internt og eksternt, når lederne samarbejder og kommunikerer på tværs.

Det kan dog også være spild af ressourcer, hvis der ikke er sammenhæng ledelsen imellem, og der alligevel bruges tid og kræfter på teamledermøder.

Derfor bør du fokusere på, hvordan du skaber det mest effektive lederteam – både for medarbejderes og virksomhedens skyld.

Hvad er et lederteam?

Et lederteam består af de ledere, der er på arbejdspladsen eller i organisationen.

Lederteamet sætter en kurs for, hvordan virksomheden eller organisationen skal navigere i den komplekse og evigt foranderlige verden, vi lever i.

Formålet for teamet bør være klart udstukket fra ledelsen, og der skal arbejdes med konkrete problemstillinger, når der er møder med lederteamet.

Lederteamet skal også bidrage til, at den enkelte leder føler sig imødekommet og beriget, hvor deltagelse øger både motivation, trivsel og udvikling.

Er der brug for et lederteam?

Hvis det skal være muligt at fastholde en kurs, kræver det, at alle ledere er på samme side.

Når ledere deltager i teamudvikling, får de glæde af hinanden både i forhold til arbejdsopgaverne og konkrete problemstillinger.

Det er nødvendigt, at der samarbejdes på tværs både internt og eksternt, hvis sammenhængen og helheden skal være mulig.

Derfor bør der være fokus på, hvordan der skabes de bedste og mest givende lederteams, der kan løfte opgaven i fællesskab.

pic

Hvad er et godt og effektivt lederteam?

Lederteam kan være store ressourcer, men de kan på den anden side også skabe et stort spild, hvis de ikke fungerer optimalt.

Det effektive lederteam skal skabe resultater, og det sker på tre forskellige områder:

  • Der træffes beslutninger for en retning, der giver værdi for virksomheden eller
  • organisationen.
  • Samarbejdet i lederteamet øger samarbejdet på tværs af grupper af
  • medarbejdere og følelsen af det fælles mål.
  • Den enkelte leder i teamet oplever, at der er gevinst og læring ved atsamarbejde.

Det kræver et godt samarbejde, hvor der bliver taget hånd om konflikterne, hvis lederteamet skal give gode resultater både for ledere alene og i samarbejde med hinanden.

De 5 grundingredienser for et stærkt lederteam

Hvis det skal være en succes at holde teamledermøder, kræver det, at samarbejdet fungerer, og der er fokus på de vigtige ting, der gør lederteamet relevant. Fokuser på følgende fem ting, der styrker lederteamet, så møderne bliver givende for alle deltagere:

1. Bliv enige om et formål for lederteamet, der matcher virksomheden eller organisationen.

2. Afklar hvilken type af sager, der skal diskuteres til teamledermøder.

3. Klargør, hvad der er gode resultater, og hvordan de skal anerkendes i gruppen.

4. Lav mødeplaner, der afgrænser sig til teamets formål.

5. Lær hinanden at kende internt, så I bedre kan hjælpe og støtte hinanden.

Hvordan skaber man ledergrupper med bedre koordinering?
Det kan være nødvendigt, at ledere i grupperne bliver bedre rustet til opgaven gennem uddannelse og udvikling.

Med en lederteam uddannelse kan teamet komme på skolebænken og få viden og reflektionsmulighed over deres opgaver både alene og i samarbejde med resten af gruppen.

Der bør også konstant være fokus på lederteamudvikling, så lederne kan samles og lære af hinandens erfaringer.

Læringen og sparringen vil også sikre, at lederne er fælles om at løse konflikter og finde den kurs, der skal være på tværs af teams.

Hvordan motiverer og engagerer man ledergrupper?

Når lederteamet mødes, er det afgørende, at alle er forberedt, og at alle punkter bliver behandlet med tid til refleksion og dialog.

Undervejs skal teamet kunne styre dialogen og håndtere eventuelle konflikter, så der kommer gode overvejelser og læring ud af samarbejdet.

Hvis du skal motivere og engagere en ledergruppe, er det først og fremmest afgørende, at der er en fælles kurs, og at alle deltager på lige fod.