Skal du i gang med et rekrutteringsforløb, eller vil du være klædt godt på til dagen, hvor det er nødvendigt?

Rekruttering er afgørende i dag, hvis du vil have de bedste medarbejdere, der både fungerer fagligt og i organisationens eller virksomhedens kultur. Den rigtige rekrutteringsstrategi og -proces er vejen til den rigtige kandidat til jobbet.

Hvad er en rekrutteringsproces?

Skal der ansættes en ny medarbejder, vil der helt automatisk være en proces for, hvordan man går til opgaven med at finde en passende kandidat. Rekruttering handler både om at kunne tiltrække, men også om at finde den rigtige kandidat i bunken. 

I dag er det nødvendigt at lægge ekstra fokus på rekrutteringsprocessen, så den bedste kandidat både melder sig og bliver lokaliseret. Processen kan med fordel varetages af professionelle, hvor der er større chance for et succesfuldt match.

Hvilke faser er der i en rekrutteringsproces?

Processen har en grundlæggende opbygning, men det kan selvfølgelig variere i forhold til selve virksomheden, men også typen af stilling.

Forløbet vil være inddelt i to faser, hvor den første handler om at få tiltrukket de rigtige kandidater, mens anden halvdel er selve udvælgelsesprocessen.

Afdækning af behov og ønsker

Der er behov for en ny medarbejder, og på baggrund af både personlige og faglige kompetencer laves en jobprofil.

Jobopslag

Der laves en annonce, hvor jobbet bliver slået op. Den skal deles de rigtige steder, så den får størst chance for at blive set af personer, der matcher stillingen.

pic

Tjek af ansøgninger

Jobopslaget skal gerne have resulteret i ansøgninger, der efter ansøgningsfristen kan screenes. De bedste kandidater bliver udvalgt og indkaldt til en jobsamtale.

Jobsamtale

Under jobsamtalen er det muligt for både virksomhed og ansøger at stille spørgsmål og få en bedre ide om, hvorvidt der er match mellem kompetencer og ønsker.

Bagefter udvælges et par kandidater, der skal indkaldes til en anden samtale. Imellem de to samtaler kan der laves en rekrutteringstest.

Anden jobsamtale

Til den anden samtale vil der være mulighed for at gå et spadestik dybere; særligt hvis der er blevet lavet en rekrutteringstest forinden.

I nogle tilfælde kan virksomheden også have sendt en case, som ansøgeren skal kommentere på.

Udvælgelsen

Når den sidste jobsamtale er klaret, kan den bedste kandidat udvælges. Ansøgeren bliver kontaktet og får tilsendt et udkast på kontrakten.

Ansættelseskontraktens indhold kan drøftes.

Kontraktmøde

Ansættelseskontrakten er godkendt af begge parter, og der indkaldes til kontraktmøde, hvor den kan underskrives.

Jobstart

Nu kan medarbejderen starte på jobbet. I nogle tilfælde er der en specifik onboarding-periode, hvor medarbejderen får en indføring i, hvad der er af opgaver og krav på arbejdspladsen.

Hvor lang tid tager det at rekrutterer?

Det kan være meget forskelligt, hvor lang tid det tager at rekruttere. Det afhænger af, om virksomheden eller organisationen selv foretager rekrutteringen, eller om der er hentet hjælp til processen udefra.

Dog spiller også kravene til særlige kompetencer, erfaring og uddannelse en stor rolle for, hvor let det er at finde en passende kandidat.

Hvordan laver man en rekrutteringsstrategi?

En strategi for rekruttering er en fordel, så du er sikker på, at du får adgang til relevante kandidater, der matcher både virksomheden nu og i fremtiden.

Rekrutteringsstrategien kan du både selv lave internt, men det anbefales at få professionel hjælp, hvis du skal være sikker på succes. Din strategi bør tage højde for:

  • At målene for virksomheden matches i jobprofilerne.
  • At få klarlagt de kompetencer, der er nødvendige for stillingen.
  • At gøre rekrutteringsprocessen strømlinet og effektiv.
  • At markedsføre virksomheden som en attraktiv arbejdsplads.

Skal jeg bruge en rekrutteringstest?

Det er ikke i alle tilfælde, det er nødvendigt med en rekrutteringstest.

Du kan dog benytte rekrutteringstesten som et ekstra redskab, der hjælper dig med at lokalisere den bedste kandidat.

Der er forskellige typer af tests, hvor nogle er generelle personlighedstest, mens andre tester problemløsningsevner.

Afhængigt af stillingen kan det være forskellige typer af tests, der giver den bedste indsigt i, hvorvidt personen matcher stillingen og virksomhedens kultur.

Hvilken test skal vælges?

Det kan måske være svært at finde ud af hvilke tests, der er bedst at bruge.

Med professionel hjælp til rekruttering, vil du kunne få vejledning og rådgivning i dine muligheder.

Hos IMPAQ arbejder vi med rekrutteringstests, der både undersøger ansøgerens motivation, sociale intelligens og samarbejdsevner.

Det giver et godt samlet billede af personlighed og faglige evner, der er kan være afgørende for arbejdet.