Det kan være nødvendigt at ændre på faste strukturer, kommunikationsstrømme og arbejdsgange, hvis det ikke fungerer i organisationen.

Organisationsudvikling er nødvendigt, hvis organisationen skal kunne følge med både samfundet, men også fortsætte med at være en god arbejdsplads for alle ansatte – høj som lav.

Hvad betyder organisationsudvikling?

Med organisationsudvikling er målet, at både samarbejde, kommunikation og ledelse bliver opdateret og forbedret. Det adskiller sig derfor fra eksempelvis ledelsesudvikling, der ikke berører hele organisationen, men derimod en begrænset del.

Ønsket med organisationsudvikling er ofte, at der opstår mere åbenhed, tillid og ansvarlighed mellem både medarbejdere og ledere.

Det kræver dog en stor indsats, der både skal have et klart defineret mål, men også afsat nok tid og ressourcer til, at forandringerne kan gennemføres.

Hvem sætter det i værk?

Det er topledelsen, der igangsætter processen med organisationsudvikling, men det berører og skal gennemføres hele vejen ned gennem alle lag af organisationen. Der er derfor ingen i organisationen, der ikke er involverede i processen.

Når en organisationsudvikling sættes i gang, kræver det, at ledelsen er villig til at afsætte de ressourcer og den tid, det vil tage, før man er i mål.

Hvordan administreres det?

Det er muligt at ansætte konsulenter, der kan hjælpe med at se de eksisterende samarbejds- og kommunikationsmønstre.

På baggrund af indsamlet viden kan ledere, konsulenter og andre deltagere i processen komme op med løsninger til nye fremgangsmåder. Udviklingen sker, når der laves bestemte indgreb, også kaldet interventioner.

pic

Hvem administrerer det?

Selve processen starter med ledelsen, men det kræver en indsats fra hele organisationen over en længere periode, hvis der skal ske forandringer.

Forandringerne kan være nødvendige i tilfælde af, at:

  • Organisationen fungerer ikke optimalt, og der er ineffektivitet, dårligt
  • samarbejde på tværs og meget bureaukrati.
  • Organisationen fungerer fint, men der er behov for at optimere, så organisationen er klar til udfordringer i fremtiden.

Det gælder derfor både for offentlige og private virksomheder og organisationer, der har behov for at få opdateret samarbejdet og kommunikationen.

Hvor lang tid tager processen?

Organisationsudvikling er en proces, der kan tage kort eller lang tid alt efter, hvor stor og gennemgribende den er. Som udgangspunkt vil det dog være en længere proces, fordi det både kræver grundig planlægning forinden, mens selve udviklingen også vil tage tid.

Undervejs kan det være nødvendigt at reflektere og eventuelt ændre indgreb, så udviklingen matcher behovet og kravene fra både virksomhed, ledere og medarbejdere.

Derfor skal der være sat tid nok af til, at der kan være løbende forandringskommunikation.

Få en handlekraftig organisation

Med interventioner er det muligt at udvikle hele organisationen. Det kan gøre ved forskellige tiltag, og det hele starter med en diagnose af tilstanden i organisationen.

Der kan indsamles data med eksempelvis interviews og spørgeskemaer, der giver et samlet billede af, hvordan strukturen opleves, og hvad der eventuelt er behov for.

Når det er klarlagt, hvad der er behov for, kan der igangsættes forskellige interventioner.

Det kan både foregå med teambuilding, uddannelse, ændringer i strukturer og ledelsesudvikling, og indgrebene bør selvfølgelig være tilpasset organisationen og formålet med udviklingen.

Skab forandringer og løsninger

Hvis du gerne vil have gang i organisationsudviklingen, skal du først og fremmest have et mål og en strategi for, hvordan du opnår målet.

Som udgangspunkt bliver udviklingen sat i gang af topledelsen, men ønsket kan sagtens komme nedefra.

Det kan være en fordel at hente en konsulent ind, hvis der skal være styring på processen.

En udefrakommende vil bedre kunne se muligheder og faldgruber, så konceptet kan tilpasses netop din organisation – og skabe de rigtige forandringer, der gavner alle.