Hvis du vil være leder, er det vigtigt, at du konstant udvikler dig. Hverdagen byder på en lang række af udfordringer, og de vil skifte karakter alt efter, hvad der er på spil i både virksomheden og samfundet generelt.

Derfor bør man ikke forblive låst i fremgangsmåder, men derimod være åben og forholde sig til, hvad der er nødvendigt at ændre i de konkrete tilfælde.

Hvad er ledelsesudvikling?

Lederudvikling er kort og godt, at ledere bliver klædt bedst muligt på til både at agere som leder, men også udvikle deres evner som leder.

Det er meget forskelligt fra person til person, hvad der er den rette tilgang. Målet bør dog altid være, at de ansatte får de bedste forudsætninger for kontinuerligt at lære nyt og udvikle sig, som virksomheden også udvikler sig.

Som leder bør du altid holde dig opdateret på nye metoder og teorier indenfor ledelse. Det betyder, du også kan bruge teknikkerne i praksis, hvis der er behov for ændringer og nye måder at angribe tingene på.

Hvorfor lederudvikling?

Som en virksomhed eller organisation er det afgørende, at der konstant er fokus på, hvordan man tilpasser sig og udvikler sig, så de bedste resultater er mulige.

Ledelsesudvikling kan være mange forskellige ting, men grundlæggende er det, at lederen bliver bevidst om sin egen rolle og lærer forskellige metoder og teknikker til arbejdet som leder.

Du kan hos IMPAQ få hjælp til lederudvikling, vi har både forståelse for organisationer og virksomheder, men forstår også det enkelte menneske og de psykologiske bevæggrunde. Som leder kan du modtage vejledning og træning, der udvikler dine egne evner med udgangspunkt i samspillet mellem ledelse og medarbejdere.

pic

Hvad er gode lederegenskaber?

Der er flere egenskaber, der gør et menneske til en god leder. Lederens rolle er at forstå medarbejdernes styrker og motivation, og lederen skal kunne sætte realistiske og tydelige mål. Som leder er det afgørende med ansvarlighed i forhold til rollen, der både kræver:

  • Gode kommunikationsevner
  • Empati med andre
  • Projektledelse
  • Fokus på målet

Ledelse i praksis er at forstå de kompetencer, der er tilgængelige, og hvordan de
kompetencer kan sættes i spil i forhold til at nå bestemte mål.

Hvad er et godt lederskab?

I ledelsesudvikling handler det om, at lederen lærer sine egne styrker og svagheder at kende. Det er afgørende, så de kan bruges i hverdagen, når der skal interageres med medarbejdere. Personlig udvikling i ledelse er derfor grundlaget for et godt lederskab. Med et lederudvikling kursus kan virksomheden eller organisationen klæde lederne på til arbejdet.

Konsulentkursus i teamudvikling kan være godt til lederen, der står med et helt nyt hold af medarbejdere. Sker der store forandringer, kan det også være en god ide, at lederen er rustet til at foretage hensigtsmæssige ændringer. Det kan også være en god ide, at ledere løbende får ny viden om teknikker til teamudvikling, så de altid er opdaterede og inspirerede til ledelse i praksis.

Fører lederudvikling til bedre ledelse?

Det er meget forskelligt fra person til person, hvad der er den rette tilgang i forbindelse med lederudvikling. Målet bør dog altid være, at de ansatte får de bedste forudsætninger for kontinuerligt at lære nyt og udvikle sig, som virksomheden også udvikler sig.

Med lederudvikling vil ledere blive opdaterede, så de kan være den bedst mulige leder for deres medarbejdere. Hos IMPAQ arbejder vi med at udvikle ledere med udgangspunkt i deres specifikke styrker og udfordringer. Her kan deltagere få ny viden, de kan tage med tilbage til arbejdspladsen og bruge aktivt i samarbejdet med medarbejdere.

Hvilke resultater skaber virksomhedens lederudvikling?

Ledere skal sikre, at de ønskede resultater bliver opnået i virksomheden eller organisationen. Det er resultaterne, der afspejler, hvordan lederrollen varetages, og om det er en fordelagtig ledelsestilgang.

I en omskiftelig verden er det afgørende, at lederne også udvikler sig, så de kan tilpasse deres metoder og teknikker til den virkelighed, de står overfor.

Som virksomhed eller organisation er det vigtigt, at der bliver tilbudt muligheder for udvikling for lederne. Det kræver både de rigtige rammer, men også at der bliver sat ressourcer af specifikt til ledelsesudviklingen.

En organisationskultur, der fordrer udvikling, vil både hjælpe ledere og medarbejdere med bedre at kunne opnå de ønskede resultater.