Målet med gruppesupervision er, at det skal understøtte den faglige udvikling og trivsel mellem medarbejdere på arbejdspladsen. Det er et redskab til at tackle udfordringerne, som ledere og medarbejdere oplever i hverdagen.

Medarbejdere mødes i en gruppe, hvor der er mulighed for at diskutere udfordringerne i og med arbejdet.

Hvad betyder supervision?

Supervision er en betegnelse for en proces, hvor det er muligt at træde ud og få et bedre overblik over, hvad problematikker og løsninger kan være. Ordet supervision betyder at ”se over”, og der skal være en supervisor til stede, der har erfaring med at facilitere gruppesupervision.

Supervisoren sørger for, at der bliver plads til alle i dialogen og refleksionen, så det fremmer både trivsel og arbejdsgange hos supervisanderne, der deltager i gruppen.

Hvorfor bruger man supervision?

På både arbejdspladser og andre steder kan det være en god ide med supervision. I supervisionen kan der opstå nye idéer til løsningen af opgaver, når gruppen inspirerer og koordinerer med hinanden. Samspillet og udviklingen af holdet styrkes også, og der kommer ekstra fokus på trivslen.

Hvad er formålet med supervision?

Med gruppesupervision er det lettere at tage fat på nogle af de udfordringer, der kan opstå internt mellem medarbejdere og ledere. Undervejs kan man i dialogen lære af hinandens erfaringer og viden, så man opnår en fælles forståelse for udfordringerne og mulige løsningsforslag.

pic

Hvordan foregår supervision?

Gruppesupervision har ofte et emne, der har fælles interesse, som en af deltagerne bringer på banen.

Emnet bliver herefter diskuteret og vendt i samtale med gruppen, hvor strukturen fastlægges af supervisoren.

Møderne er ofte med en begrænset tidsramme, hvor der skal være plads til at undersøge emnet i dybden og mulighed for at diskutere udfordringer og løsningsforslag.

Du kan få professionel hjælp til at facilitere gruppesupervision på din arbejdsplads, så samtalerne bliver så givende som muligt.

En udefrakommende supervisor vil kunne styre dialogen og gøre plads til alle, så fokus fastholdes.

Hvad kan supervision?

I dialogen, hvor alle gruppens medlemmer skal deltage aktivt, kan der reflekteres og diskuteres, hvilket kan give helt nye sider af sagen.

Gruppesupervision kan være et redskab til at sikre, at arbejdspladsen fungerer optimalt og forbliver attraktiv for både gamle og nye medarbejdere.

Under dialogen kan udfordringer mellem både medarbejdere og ledere og i forhold til eksterne faktorer diskuteres.

Hvis gruppesupervision skal være vellykket, kræver det de rette rammer; ledelsen skal bakke op, medarbejderne skal være motiverede, og supervisoren skal kunne tilpasse supervisionen.

Hvor kan supervision bruges?

Gruppesupervision kan bruges på alle arbejdspladser og i organisationer, hvor der er flere mennesker, der skal samarbejde.

Med supervisionen kan gruppen få en åben dialog, hvor dagligdagens udfordringer kan vendes, men hvor der også er læring og sparring at hente.

Særligt indenfor de arbejdsområder, der berører at hjælpe andre mennesker, kan supervision være gavnligt, fordi der ofte er behov for at diskutere forskellige scenarier.

Det gælder særligt for arbejdspladser som hospitaler, hjemmeplejen, bosteder, institutioner og lignende. Dog kan alle arbejdspladser have glæde af gruppesupervision.

Få mest muligt ud af din supervision

Hvis du ønsker at få mest muligt ud af supervisionen, så det bliver lettere at tackle udfordringerne, som ledere og medarbejdere oplever, er der flere ting, der kan understøtte supervisionen:

→ Afstem indholdet: Inden et forløb med supervision sættes i gang, skal ledelsen og medarbejderne sammen afstemme, hvilken retning supervisionen skal tage.

→ Supervisanderne skal have medejerskab: Deltagere i gruppesupervisioner skal være motiverede, og det er vigtigt, at de gennem dialogen får medejerskab over de metoder, der anvendes undervejs. Der skal være tid til at diskutere processen, så den kan tilpasses løbende.

→ Test løsningerne af: I gruppesupervisionen vil der opstå nye løsningsforslag, der bør diskuteres og afprøves i praksis. Når løsningerne er testede, bør supervisanderne diskutere resultaterne og tilpasse dem hverdagens arbejde.

→ Skab den rette setting: Det er afgørende, at supervisionen ikke ender som et almindeligt møde, men derimod har refleksionsrum med plads til fordybelse. En supervisor skal kende både tilgange og forskellige metoder, der sikrer den rette setting med plads til den dybe dialog.

→ Vælg den rigtige supervisor: Det kræver både forståelse og bestemte kompetencer at være supervisor. Det er både muligt at få en medarbejder, der kan varetage rollen, men det er også muligt at hente en dygtig supervisor ind udefra.