En erhvervspsykolog er en psykolog, der har specialiseret sig i, hvordan arbejdslivet kan fungere optimalt både i forhold til arbejdsmiljø, teamudvikling og konflikthåndtering.

De beskæftiger sig med virksomheder og organisationer, hvor der er behov for ekstra hjælp og sparring. Her kan du blive klogere på, hvad en erhvervspsykolog er, og hvorfor det kan være fordelagtigt at få hjælp.

Hvad handler erhvervspsykologi om?

Det er medarbejderne og ledelsen, der driver arbejdspladsen eller organisationen, og derfor er det også vigtigt, at mennesker trives, hvis de skal bidrage positivt og udnytte deres potentiale. Erhvervspsykologen fokuserer på, hvordan den enkelte kan trives optimalt, så organisationen eller arbejdspladsen er så effektiv som muligt.

Hos IMPAQ tilbyder vi erhvervspsykologer på Fyn. Vi har mulighed for at hjælpe netop din virksomhed eller organisation med kvalificeret og uddannet hjælp.

Hvilke arbejdsopgaver har en erhvervspsykolog?

I arbejdet med mennesker på arbejdspladsen eller i organisationen kan erhvervspsykologer trække på forskellige teknikker og metoder. Den enkelte medarbejder kan få vejledning til at udvikle sig og finde den arbejdsform, der passer bedst til både dem og deres arbejdsopgaver. Det gælder også for ledere, der kan få træning i forskellige ledelsesformer.

Hvis der er opstået konflikter, kan en erhvervspsykolog gå ind og anvende forskellige metoder til problemløsning, så uoverensstemmelser kan blive løst bedst muligt. Erhvervspsykologen arbejder både med udvikling, konflikter og adfærd, og målet er at styrke virksomheden eller organisationen. Arbejdsopgaverne drejer sig derfor både om de enkelte mennesker, men også relationerne og samspillet mellem de forskellige aktører.

pic

Hvordan ser en typisk dag ud for en erhvervspsykolog?

Arbejdsdagene kan se meget forskellige ud for en erhvervspsykolog. Det afhænger helt af den enkelte virksomhed eller organisation, hvad der er behov for. I nogle tilfælde er det hovedsageligt arbejdsrelaterede problemstillinger, mens det i andre kan være følelsesmæssige – eller en kombination af begge.

Fokus er på det enkelte menneske, men også på hvordan relationerne medarbejdere imellem kan optimeres for en mere positiv og effektiv arbejdsplads eller organisation. Erhvervspsykologen hjælper med at rådgive og fungere som konsulent, hvor der bliver taget hånd om de problemer, som både medarbejdere og ledere møder i deres dagligdag.

Hvordan bliver man erhvervspsykolog?

I bund og grund har en psykolog og en erhvervspsykolog den samme basisuddannelse, men erhvervspsykologen har faktorer, der er gældende for medarbejdere og ledere i virksomheder og
organisationer.

Hvorfor skal man benytte en erhvervspsykolog?

En erhvervspsykolog ved, hvordan medarbejdere, ledere og hele organisationen eller virksomheden er i samspil og påvirker hinanden både positivt og negativt. Med erfaring og viden kan de hjælpe, når der er behov for ekstra rådgivning og vejledning i forskellige situationer. Hos IMPAQ er vi erhvervspsykologer i Odense, der kan rykke ud og hjælpe din arbejdsplads eller organisation.

Hvordan kan erhvervspsykologi hjælpe?

Der kan være mange gode grunde til, at det kan være en god ide at samarbejde med en erhvervspsykolog. Særligt kan det være en god ide hvis:

  • Forandringer eller omstruktureringer
  • Høj grad af stress i organisationen
  • Usund kultur
  • Mange konflikter
  • Høj medarbejdergennemstrømning
  • Vanskeligheder ved rekruttering
  • Omlægning af ledelse
  • Sammenlægning med anden virksomhed

Det kan være en stor udfordring for hele virksomheden eller organisationen, når der sker store ændringer, og en erhvervspsykolog kan tilbyde vejledning og hjælp, der gør overgangene mindre krævende.

Hvad er prisen på en erhvervspsykolog?

Der kan være forskel på prisen, når det kommer til erhvervspsykologer, og det afhænger blandt andet af deres uddannelse, specialisering og erfaring.