Emilie Beyer Hyldgaard

Information

Erhvervspsykolog

Tlf: 20883993

Email: emilie@impaq.dk

Linkedin

Emilie Beyer Hyldgaard

Emilie har været i IMPAQ siden 2020 og er i dag en fast del af vores team af erhvervspsykologer.

Emilie har arbejdet med coaching af både ledere og lederteams, hvor alt fra konflikthåndtering, visionsudvikling, værdier i ledelse, bæredygtig ledelse og lignende temaer har været på dagsordenen.

Hun har ligeledes bred erfaring med at støtte virksomheder på alle organisatoriske niveauer i forskellige udviklingsprocesser. Særligt har hun arbejdet med udviklingsopgaver omhandlende psykologisk tryghed og indsatser for at styrke organisatorisk trivsel, styrkelse af samarbejde og relationel koordinering, samt implementering af feedbackkultur og visions- og værdibaserede hverdagspraksisser.

Foruden hendes store engagement i at arbejde med ledere og organisatoriske udviklingsprocesser er Emilie også en dygtig facilitator, underviser og oplægsholder.

Emilie er tidligere elitesportsudøver, og dette kommer særlig til udtryk i hendes arbejde med flere idrætshøjskoler og ledere med baggrund i sportsverdenen, hvor hun har stor personlig erfaring med mange relevante tematikker.

Derudover har hun særlig stor passion for at arbejde med bæredygtig ledelse. Dette bunder i en afgørende tro på, at dét at turde at være et følende menneske med alle dets aspekter ikke kan og ej heller bør undgås i ledelsesrollen. Derimod er det at have en sund og afbalanceret bevidsthed om egne følelser, erfaringer, styrker og udviklingspunkter helt afgørende for evnen til at trives og lykkes i sin rolle som leder.