Skræddersyet ledergruppeudvikling med afsæt i den forskningsbaserede effect-profil

Ny forskning viser, at effektive ledergrupper er afgørende for stærk implementering af beslutninger, integration af tværgående samarbejder og for at øge produktiviteten på vores arbejdspladser (Bang, Midelfart; Molly-Søholm og Emholdt, 2015).

Hvad er effect?

Et forskningsbaseret testredskab, der måler kvaliteten af ledergruppens resultater,
og hvordan leder-gruppen fungerer på 27 faktorer inddelt i tre kategorier:

– Inputfaktorer – otte grundforudsætninger for effektivitet i ledergrupper.

– Procesfaktorer – elleve processor, der påvirker effektivitet i ledergrupper.

– Outputfaktorer – otte indikatorer på effektivitet i ledergrupper.

– Effect-profilen er et web-baseret spørgeskema, som besvares af alle
ledergruppens medlemmer.

– Spørgeskemaet tager 30-40 minutter at besvare.

Læs om de forkellige effect-forløb vi tilbyder

Effect-modellen for effektive ledergrupper

pic

pic

Hvorfor vælge Effect-modellen?

1. Den eneste forskningsbaserede ledergruppeprofil på markedet

2. Afdækker hvordan ledergrupper fungerer på 27 forskellige faktorer, der alle
er dokumenteret afgørende for effektivitet i ledergrupper.

3. ”Hit the floor running” – det er tidsbesparende og sikrer, at der kan sættes
ind der, hvor det giver mest mulig værdi for ledergruppen.

4. Tager afsæt i de resultater ledergruppen skal skabe i organisationen.

Med Effect rapporten får du et visuelt overblik over de 27 faktorer, som er dokumenteret afgørende for den effektive ledergruppe, samt tilpasset sparring og rådgivning af IMPAQ’s erhvervspsykologer som alle er certificerede i Effect.

Læs om de forkellige effect-forløb vi tilbyder

pic pic

I IMPAQ brænder vi for

– Vi tror på at organisationers evne til at lykkes afhænger af modigt samarbejde, modige team og modige individer præget af åbenhed og selvværd.

– Vi tror på at kultur i organisationer er altafgørende ift. organisationens evne til at gro og præstere.

– Vi brænder for at udvikle organisationer igennem udvikling af modige ledere, team og medarbejdere.

– Vores vision er at øge graden af psykologisk sikkerhed og mod i organisationer, og minimere tendensen til ”impression management”– at man spilder tid og ressourcer på at skjule sine svagheder, usikkerheder, tvivl og fejl.

Download siden som PDF her